Ωράριο Λειτουργίας

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00   ? 08.10

10΄

Υποδοχή   μαθητών

08.10   ? 09:40

90΄

1η   διδακτική περίοδος

09:40   ? 10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00   ? 11:30

90΄

2η   διδακτική περίοδος

11:30   ? 11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45   ? 12:25

40΄

5η   διδακτική ώρα

12:25   ? 12:35

10΄

Διάλειμμα

12.35   ? 13:15

40΄

6η   διδακτική ώρα

13:15   ? 13:25

10΄

Διάλειμμα

13:25   ?14:00

35΄

7η   διδακτική ώρα

(Λήξη   υποχρεωτικού προγράμματος)

14:00   ? 14:05

Διάλειμμα   ? Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05   ? 14:40

35΄

φαγητό-   χαλάρωση

14:40   ? 14:50

10΄

Διάλειμμα

14:50   ? 15:30

40΄

8η   διδακτική ώρα

15:30   ? 15:40

10΄

Διάλειμμα

15:40   ? 16:15

35΄

9η   διδακτική ώρα

(Λήξη   ολοήμερου προγράμματος)

Πρόσθετες πληροφορίες