Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί είτε συμμετέχει το σχολείο μας, με τους μαθητές του ή σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου και τοπικούς φορείς, εντός και εκτός του σχολικού χώρου.

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον τους.

Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι εορταστικές εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι αθλητικές δραστηριότητες, οι θεατρικές παραστάσεις και διάφορες άλλες δράσεις όπως εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκέντρωση τροφίμων κ.λ.

Πρόσθετες πληροφορίες