ΤΜΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α1

Φωτοπούλου Ιωάννα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:35-13:15

Α2

Δρακοπούλου Βασιλική

ΤΡΙΤΗ

10:00-10:45

Β1

Κομπατσιάρης Βασίλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:15-14:00

Β2

Παντελή Αθηνά

ΤΕΤΑΡΤΗ

13:15-14:00

Γ1

Μωϋσίδου Ευαγγελία

ΤΕΤΑΡΤΗ

11:45-12:25

Γ2

Κωνσταν/λου Βασιλική

ΤΡΙΤΗ

11:45-12:25

Δ1

Σταυρίδου Σοφία   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:35-13:15

Δ2

Λιαρομμάτη Ροϊδούλα

ΤΕΤΑΡΤΗ

11:45-12:25

Ε1

Ζήκας Χρήστος   

ΤΕΤΑΡΤΗ

12:35-13:15

Ε2

Σιώχου Βαλεντίνα

ΔΕΥΤΕΡΑ

13:15-14:00

ΣΤ1

Κουτρουμάνη Θεοδώρα

ΤΕΤΑΡΤΗ

13:15-14:00

ΣΤ2

Τζανάτος Απόστολος   

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:35-13:15

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κακαβούλας Δημήτριος

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:45-11:30

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ποτού Μαίρη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:45-11:30

ΑΓΓΛΙΚΑ

Μητρούση Πανδώρα

ΤΡΙΤΗ

11:45-12:25

ΑΓΓΛΙΚΑ

Μανανά Αναστασία

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:45-11:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λουκοπούλου Ελένη

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:45-11:30

ΤΠΕ

Παπαγεωργίου Ευτυχία

ΤΡΙΤΗ

8:10-8:55

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σταυλιώτης Χαράλαμπος

ΠΕΜΠΤΗ

11:45-12:25

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μπακοθανάση Δήμητρα

ΤΕΤΑΡΤΗ

11:45-12:25

ΓΑΛΛΙΚΑ

Πετρολέκα Αναστασία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:45-12:25

ΓΑΛΛΙΚΑ

     

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Ντόβα Μαρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:45-12:25

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Μήττου Παρασκευή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:15-14:00


Πρόσθετες πληροφορίες