Εργασίες Σχολικού Έτους 2013-2014

Εργασίες στο μάθημα των ΤΠΕ

Τμήμα Δ1 - "Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου"

Τμήμα Δ1 - "Οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου"

Τμήμα Δ2 - "Τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου"

Τμήμα Δ2 - "Κατηγορίες φρούτων"

Τμήμα Ε1 - Παρουσίαση "10 απειλούμενα είδη"

Τμήμα Ε1 - Παρουσίαση "Τα ψηλότερα βουνά του κόσμου"

Τμήμα Ε2 - Παρουσίαση "Ράτσες σκύλων"

Τμήμα Ε2 - Παρουσίαση "Τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου"

Πρόσθετες πληροφορίες